خ😍نـــــــــــــــــــ😘ـــــــــــده کـ😂ـدهツ

دنیای کوچکی برای گذاشتن لبخند بر روی لبان شما و گاهی خالی کردن خودم .....

آنچه که دیشب در این خانه گذشت....

۱ نظر

حدود ساعت دوازده نصفه شب بود

پدر جان کم کم داش خوابش میبرد که گوشیش زنگ خورد 

دایی گرامیشون بودن

گوشی رو برداشت و رفت تو اتاق جوابشو بده

فقط یه تیکه از حرفشونو شنیدم دایی جان به پدرگفت اون عکس پرو فایلتو بردار

بابا خندید و گفت ...نشنیدم چی گفت

بابا امد تو حال پیش ما داشتیم خنداننده شو میدیدیم که یهو بابا انگار چیزی باید بگوید گفت عکس خر گذاشتم پرو فایلم میگن برش دار خخخخ

گوشیشو آورد گفت اصن بذار ببینم چی گذاشتم...محدثه گوشی مامان برداشت ببینه چیه عکسه

پدر به مادر نشون داد و مادر کمی حالش گرفته شد...

عکس ان شد عکسو دیدم.حالم بد شد ..دلم میخواست برم حمومو گریه کنم تاااا میتونم.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

+هیچوقت دلم نمیخواست مُردن کسیو ببینم

هیچوقت طاقشو نداشتم

بعد از مرگ هر یک از عزیزانم روحیه مو بیشتر باختم

من عاشق بابامم تنها چیزی که هیچ وقت  نمیتونم تصورش کنم مرگشه

نبودنشه

بابایی ایشالله صد سال دیگه سایت رو سرم باشه


+به همشون وابسته شدم خدایا هیچکدومشنو ازم نگیر

خدایا ترو خدا


++محدثه مدرسه اس

مامان و بابا دکترن

مبینا تلویزین میبینه

و من....


گاهی دلم میخواهد برگردم به سال۹۲

۶ نظر

گاهی دلم تنگ میشود برای وقتی که آخرین بچه این خانواده بودم

این روز ها عجیب دلم تنگ میشود برای آن روز های خودم

آن روز ها پدر به محدثه زور میگفت اما به من نه

این روز ها پدر به من زور میگوید و به آن دو نه

هر گاه شاکی میشوم میگوید من که زورم به این دو تا نمیرسع

این روزها بیزارم از بچه وسط خانواده بودن

سخته

خیلی سخت

دخترخاله جان میگوید خیلی بد است درکت میکنم تا مبینا کوچک است به فکر اونن

مراقبشن تا بزرگ شه و از آب و گل درآد

وقتی هم بزرگ تر شه نوبت محدثه اس.

و بعد یاد او میفتند.

این روز ها عجیب است حالم دل تنگ ۴ سال پیشم ‌‌....

هرچند که بودن مبینا خیلی کمک کرد به خوب بودن حال همه مون...

اما من ی دخترم....

+ پدر جان حالش زیاد خوب نیت فردا آندوسکوپی دارد ....

++فردا تولد پسرخاله جان خواهیم رفت...به احتمال زیاد با اسنپ بر میگردیم

+++ از وقتی اتاقمو از خواهرجان جدا کردم تا بتواند قشنگ برای کنکورش بخونه هیچ حس خاصی ندارم

فقط دلم واسه تختم تنگ شده همین!


۰ ۰

کور که باشی بهتر از اینه که چشم داشته باشی و خیلی چیزا رو نبینی

۴ نظر
میخوام درباره دیشب بنویسم
اگه بازم میخواید بگید خیلی خوب خیلی هم عالی
خواهشا نخونید 
چون متنفرم از آدمایی که هیچی نمیدونن و میگنن عالی....جمع کنین خودتونو

.
.
.
خواستم بنویسم تک تک لحظات دیشبو اما نه دیگه حتی نمیخوام دربارش فکر کنم
فقط ی چیزی مونده که میخوام بگم..
ی تیکشو
.
.
.
لیوانو برداشتم آب جوش ریختم و قرصا رو وش حل کردم یهو بابا اومد تو آشپز خونه ی قاشق برداشتم و طبیعی و با استرس هم زدم
بابا:دلت درد میکنه؟!
سرمو انداختم پایین و به هم زدن ادامه دادم شنیدم که بابا به مامان گفت این دختره چشه دلش درد میکنه بازم؟!
ی جایی قایم کردم و روسری روی سرمو در آوردم موهام خشک شده بودن دور سرم پیچیدم و رفتم خوابیدم جلو تلویزیون
بابا:ماجده سرت درد میکنه؟!
اشک گوشه چشمم جمع شد بلد شدم و رفتم لیوانو برداشتم بوی تلخش آدمو پشیمون میکرد اما من دیگه حالم از خودم بهم میخورد
دماغمو گرفتم و سر کشیدم اشک از چشام روونه شد لعنتی چقدر مزخرفه
بقیه شو خالی کردم تو ظرف شویی دهنمو محکم بستم که چیزی از دهنم نریزه
بعد از ظهر وسایلمو از تو اتاقم جمع کردم و رفتم تو اتاق مبینا
ی یک سالی مهمونشم
رفتم تو اتاقش دراز کشیدم... مبینا اومد گفت آبجی ماجده خوبی؟!
گریم گرفت رفتم زیر ملافه چرا آخه چرا من هنوز زندم؟!
پدر به مادر گفت زن این دختر حالش خوبه؟!
ی سر بهش بزن
محدثه رفت حموم
مامان اومد تو اتق
:ماجده چی شده
ناراحتی
مریضی ای داری؟!
مشکلی داری
ملافه رو از سرم زد کنار
سرمو به نشونه آره تکون دادم
چشش افتاد به اشک گوشه چشمم
دستمو به سمتش دراز کردم گفتم مامان بیا پیشم بغلم بخواب
مبینا که کنارم بود و رفته بود چادرشو آورده بود عین ملافه بندازه روش....اومد کنار ما 
هه چقدر پست بودم که این سه نفرو نادیده گرفتم
لعنت!
لعنت به ماجده!
لعنت به من!
لعنت به...!

+باباجون هیچ وقت دوست نداشت من چنین بچه ای باشم..مطمئنم
همیشه دوست داشت دختر محکمی باشم..میخواست به بودنم افتخار کنه
ببخشید باباجون
ببخشید بابا..
ببخشید مامان
و خدایا ببخشید!
++خدایا شکرت که هنوز زنده ام...همین!

+++اگه کسی دلش واسم تنگ نشه دل من برای 9 نفر +1تنگ میشه 4نفر مجازی5نفر واقعیو +1نفر مُرده.....
۱ ۰

لعنت به من!😔

۵۲۱ نظر

همه قرصا رو با آب جوش قاطی کردم که ی وقت بالا نیارمشون

بعد سه تا کپسولم بود

کم کاری نکردم و اونا رم باز کردم ریختم بوی ...گرفت آبه

تازه فهمیدم چرا موادو میریزن تو کپسول خدا بهشون عمر بده

خلاصه آبه بوی گندی گرفته بود که نگو منم ی دونه قمد انداختم توش

خودایی خودمم نمیدونم چرااا قند !

بعدشم دماغمو گرفتم و خوردم اما بیشتر از نصفشو نتونستم

بقیشو خالی کردم

اعنت به منی که حتی نمیتونم بمیرم

لعنت بع من!

حالم ی جوریه اما هنوز نفس میکشم

پیشنهاد میکنم اینجوری نخواید بمیرید

۰ ۰

baekhyun

۴ نظر
اینجانب بدجوووووور عاشق این عکس بکهیون هستم😍
البته زیاد از نزدیک نگاه نکنید کمی از صفحه فاصله بگیرید اینگونه زیبا تر است^_^
دلیلش را خود نیز نمیدانم جویا نشوید....:دی
۰ ۰

(:

۸ نظر


۱ ۰

نمیخوام موقع مرگم چیزی جلومو بگیره...میخوام خالی بشه دلم از این همه هیاهو

۳ نظر


خدایا امشب میخوام همه رو ببخشم امیدوارم همه ام منو ببخشن...


۳ ۰

من بمیرمو دیگه جرئت حقیقت بازی نکنم...آبرووووم رفت(ایموجی گریه)

۹ نظر

+پست موقت

۱ ۰

بزرگترین شیطنتی که تو کلاس کردی چی بوده 😂😂

۱۱ نظر

۳ ۰

لعنت به هرچی سیگاریه اونم از جنس مردش..

۱۷ نظر

زن میدانست که مرد سیگاریه اما باهاش ازدواج کرد چون دوسش داشت

عاشقش بود

الان فکر کنم یکی دو سال از بچه دار شدنش میگذرد

بچه از فرط گشنگی فریاد میزند

صدا به گوش همسایه ها هم میرسد

مادر غصه میخورد 

چیزی درخانه نیست

حتی پولی

هر چه پول است پدر خرج مواد کشیدنش میکند

یکی از همسایه ها تکه ای نان به بچه میدهد 

دولپی میخورد

بچه هنوز این دنیای بی رحم را نشناخته

اما بدجوور از آن زن همسایه در دلش سپاس گذار است

این واقعیت دارد

هستند

دیده ام 

همینه که از سیگاریا متنفرمممم

درسته همشن اینجوری نیستن ولی این ی مثال بود....


پ.ن:انقدی که پیام هرزنامه میاد شما ها پیام نمیدید:دی

خستم

و دل خور

اما همش فکر میکنم خودخواهم...

۰ ۰

دخترونه زندگی کن!

۳ نظر

چرا فکر می کنی چون دُختَریـ

باید همیشه غمگین باشی؟

شکست خورده  باشی؟!

عزیز!

یاد بگیر که تو دُختَریـ

یاد بگیر تو کلاس  بذاری! تو ناز کنی !

چرا اجازه میدی شادی زندگیتو ازت بگیره؟!

این اسمش عشق نیست!

خودتو گول نزن!

کسی که عاشق توا،

هرگز نمی تونه غمتو ببینه!

چه برسه به اینکه  خودش عامل غمت باشه!!

دُختَر باش!

دُختَرونِهـ ناز  کن!

دُختَرونِهـ فکر کن!

دُختَرونِهـ احساس  کن!

دُختَرونِهـ استدلال کن!

دُختَرونِهـ زندگی  کن!

۱ ۰

من خالصانه همینم

۳ نظر

مَن هَمینَم

 

نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم

 

نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}

 

هَمیشِه  {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم

 

روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم

 

{عِشوه ریختَنرآ خوب یادَم نَداده اَند

 

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ

 

بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند

 

نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم

 

{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند

 

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم

 

{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

 

و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم 

 

رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم

 

شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم

 

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

 

وَ بگویَم {دوستَت دآرَم} وقتـﮯ حتـﮯ

 

به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، {دوستَت ندآرَم}

 

وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ،

 

دوست دآشتَنم {حَد ومَرزﮮ} ندآرَد

 

مَن {خآلِصآنههَمینَم...!..."عکس حذف شد"


#جمکران من و مبینا  

۰ ۰

مرگ از انچه فکر میکردم نزدیک تر است...

۱۰ نظر

خسته شده بودم

اما دلم میخواست واسه بار آخر برم سر قبرش و بعد بمیرم

اما انگاری نمیشه

دیگه توانشو ندارم

خیلی وقته که مُردم حواسم نیس

ی جسم زنده و ی روح مُرده که به درد هم نمیخورن

به درد زنده موندن نمیخورن

میخواستم روز تولدم بمیرم 

اما دیگه نمیشه نمیتونم+سر من سر معدلم که چرا بیست نشده سر مدرسه من دعوایشان شد

پدرجان طرف من را میگرفت و مادر شاکی از این حمایت

دست آخر مادر به پدر میگوید تو خیلی بد حرف میزنی همش طرف این دختر رو میگیری دیگه با من حرف نزن

پدر هم کم نمی آورد و میگوید برو بابا

و من گریون از جلوی پدر میگذرم و به حموم پناه میبرم برای خالی کردن خودم..

سفره پهن میشد و من برای اولین بار موقع ناراحتیم کنار سفره مینشینم گویا همه تعجب کرده اند

پدر سر سفره نمی آید منم غذایم را نصفه رها میکنم

من فقط غرور پدر را خورد کردم همان کسی که طرف من را گرفت و دعوا شد

پسر همان پدری که من عاشقشم

از خودم بدم امد که دلم خواست این روزهای آخر عمرم غذا های مادر را بیشتر بچشم 

هک کنم در ذهنم

مزه اشان را

سنگ دل بودم

مثل همیشه خودخواه

++خدایا هرچه دعا کردم خلاصم کن 

هرچه دعاکردم توی خواب  سکته کنم

هرچه موقع خیابان رد شدن ماشین ها را ندیدم که یکیشان بهم برخورد کنند و بمیرم نشد

دو راه باقی مانده گاز گرفتگی

و قرص

از پرت شدن از ساختمون به پایین بدم می آید ی گردان آدم جلو یت جمع میشوند و به بدبختی تو مینگرند


15روز مانده بود اما گویا زود تر از 15روز تمااام خواهد شد


+++وصیت میکنم برام گریه نکنین اشک نریزین به گذشتم لبخند بزنید و عاشق زندگی خودتان شوید

وصیت میکنم بعد مرگم مشکی نپوشین با اینکه عاشق رنگ مشکیم اما نپوشید بذارید راحت باشم

بذارید فکر کنم واسه کسی مهم نیستم

بعد مرگم از خدا گله نکنید این من بودم که بی جنبه بودم وگرنه خدا گفت زندگی کن اما من توانشو نداشتم

بعد مرگم گاهی فقط گاهی پنجشنبه ها به یادم باشید

و حلالم کنید....


۲ ۰

والا و بلا نامردیه

۵ نظر

یعنی چی که تولد محدثه که میشه ی کیک میگیریم میریم خونه مامان مامانم با خاله ها تولد میگیریم

میریم خونع مامان بابام وکیک درست میکنیم و با عمه هام تولد میگیریم

ی دونه ام خونهوادگی

سه باااااار

تازه ی بارم با دوستاش

بعد وقتی خالم میپرسه واسه ماجده ام تولد میگیرید یانه مامان بر میگرده میگه حالا ی کیکی چیزی درست میکنیم خانوادگی میگیریم

حسود نیستم ولی منم دل دارم بو خدا

اصن میدونید چیه من دلم میخواد با دوستاممم باشم

اصن دلم میخواااد تولدم نطنز باشم سر خاک باباجونم حرف زیادیم ممنوع

 #شونزده روز دیگه...

بی ربط نوشط:چندین روز پیش..آخرین روزای ماه رمضون..رفتیم قم و جمکران با اتوبوس کلی اتفاق افتاد از قبیل در اومدن تسمه اتوبوس کع باعث شد فنری تا جمکران بریم ^_^و ژستای مبینا موقع عکس گرفتن گرفته

 

 تا گرفتن اتوبوس توسط پلیس تو راه برگشت به تهران و سحری خوردن تو ماشینو....

خیلیییی وقت بود جمکران نرفته بودیم از آخرین باری که رفتم چیزی یادم نیس اما آبجیم میگه اون موقع داشتم بازسازی میکردن الان خیلیی بزرگ تر شده....

 

به زووور بردنم اما خوشحالم که رفتم از اون روز تا الان حال دلم ی جور دیگه است

۱ ۰

ایستگاه خنده 2

۱۸ نظر

یه روزی میاد که اینترنت سریع شده، بی فیلتر شده، و تو با لبخندی حاکی از رضایت از تو قاب عکس رو طاقچه به نوه‌ات که تبلت دستشه لبخند میزنیموقع مرگ به بچه‌هام می‌گم ده میلیارد تومن گذاشته‌م زیر …
.
.
.
.
.
بعدش می‌میرم ، آی حال میده !!!
ﺑﺮﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺠﺎﺕ5 ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻡ ﺑﻪ
2000562 ﺑﻔﺮﺳﺖ
ﺍﺱ ﺩﺍﻡ ﻭﺍﺳﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪﻩ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ
ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ
به بابام میگم نونوایی قیامت بود،
میگه: یعنی شلوغ بود؟!
گفتم : پــــــ نه پــــــ گناهکار ها رو می انداختن
توی تنور و به نیکوکارا نون مجانی می دادن

آهای پسراشلوارتونو بکشین بالا اون مارک شورت رو هم اگه خیلی واجبه بزنید به سینتون..... والا بخدا !!! حالا هی کلیپس کلیپس کنینRelated image
۲ ۰

عزیزدردونه_

۴ نظر
عمم رو به محدثه:واااای محدثه یادته اون کیکایی که واسه تولدت درست میکردیم
و با ذوق میشستی زرده و سفیدشو هم بزنی
یادته رو اجر میذاشتیمو....
یادش بخیر چ کیکایی که من برا تو و بابات درست نکردم
من:پس من چی ؟
عمم:تو عزیزدردونه باباجون(بابای بابام) بودی میرفت واست کیک میخرید
دکترا گفته بودن دختری اما اون موقع که انقدر دقیق نبود همه مخصوصا بابات دلشون میخواس پسر باشی ی روزنه امیدی داشتن
وقتی بدنیا اومدی و دختر بودی باباجون خیلییییی ذوق کرد
عزیز دردونش شدی
من:چه فایده این عزیز دردونه بودن همش سه سال بود وسعتش....


+به هرکی گفتم دلم برا باباجونم تنگیده مسخرم کرد
به هر کی گفتم شبا بغلش میکنم و میخوام مسخرم کرد
به هرکی گفتم با مامان بابام دردودل نمیکنم اما باباجونم از همه چی خبر داره،باهاش شبا درد و دل میکنم مسخرم کرد
به هرکی گفتم تنها عشقمه مسخرم کرد
به هرکی گفتم وقتی گریه میکنم سرمو میذاره رو شونه هاش  و نازم میکنه مسخرم کرد
به هرکی گفتم بعضی وقتا باهاش دعوام میشه و گلایه میکنم که باباجونی میخوام بیام پیشت اون دنیا چرا منو نمیبری میخوام جایی باشم که میدونم یکی دوسم داره نکنه دوسم نداری دیگه....مسخرم کردن
اون یازده تا قرص استامینوفون اون شبم به خاطر مُردَن بود میخواستم حداقل اونو داشته باشم..هرچند که مطمئن بودم از این کارم ناراحت میشه....

پ.ن:حالا میفهمم چرا وقتی بچه بودم بابام هی بهم میگفت آقا مهدی   یادش بخیر....

پ.ن17:2روز دیگه تولدمه این بار میشه12مین تولدی که جات خالیه....


۰ ۰

ایول به ما

۴۱ نظر

میگن اگه دل مومنی رو شاد کنی یا بخندونیش

برات توی بهشت خونه میسازن

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.بااین جوکایی که ما انتشار میکنیم براتون

فکرکنم الان چندتا بلوک مسکن مهر داریم تو بهشت😂😂😂😂

۲ ۰

دوتا کنکوری داریم امسال؛)

۳ نظر

دخترخاله و دختر عمه های عزیزم امسال کنکورشونو میدن راحت میشن من بیچاره ام کووووو تا کنکووور


واسه همه کنکوریای عزیزم دعا میکنم که نتیجه کار خودشونو ببینن خخخخخخ

ایشالله قبول شین:)

۰ ۰

ی سوال داشتم از خدمتتون

۷ نظر

به نظرتون ی نفر میتونه توی ی جایی باشه و تمام خاطرات اونجا رو فراموش کنه؟!


۰ ۰

این بیخوابی های شبانه را چه باید کرد!

۱ نظر

هر کاری کنم

هر چیو فراموش کنم

هر عادت بدیمو بذارم کنار

با هر چی کنار بیام

این بیخوابیه رو نمیتونم کاری کنم-__________-

دیشب حدود 10تا استامینوفون خوردم از بس سردرد داشتم  هعییی-___________-

۰ ۰

لبخند هیچوقت یادتون نره:) +آهنگ

۸ نظر

مهمونی 10روزگی پسر خاله بود چهار تا دختر خاله کنار هم نشسته بودیم و داشتیم در مورد اتفاقی که منجر به عروسی مون میشه و شغل آینده و این جور حرفای دخترونه میزدیم

 

 

که یهویی دخترخاله بزرگه برگشت بهم نگاه کرد گفت ماجده خیلی ازت خوشم میاد ساده و بی ریایی

 

 

(نمیدونست همین سادگی و بی ریاییم چه آوار هایی رو رو سرم خراب کرده)

 

 

گفتن مهربونی و به شدت احساساتی

 

 

(نمیدونستن چ بدبختیایی کشیدم و به خاطر احساساتی بودنم هنوزم به خاطر اون روزا گریه میکنم)

 

 

گفتن حیفه که اعتماد به نفس نداری

 

 

(نمیدونستن همین نداشتن اعتماد به نفسم باعث شد خودمو خورد کنم تا کسی چیزیش نشه....نمیدونستن خستم از خودم)

 

 

گفتن خیلییی خوبه که با هیشکی درد و دل نمیکنی

 

 

(جواب این حرفشون ی پوزخند توی دلم بود

 

 

آخه اونا نمیدونستن از فرط درد و دل نکردن خیلی وقته ترکیدم و تصمیم گرفتم تا با آدمایی که نمیشناسمن درد و دل کنم

 

 

اشتباه کردم که این تصمیمو گرفتم دیگه ام ادامش نمیدم)

 

 

++میخوام همون ماجده سابق باشم فقط شاید کمی بی احساس کمی سنگدل و شاید کمی مغرور فکر کنم کم کم باید خودمو آپدیت کنم چون با این روحیه نمیشه تو این شهر زندگی کرد.....هه!

 

 

+دوست عزیزی پرسیده بودن ماجده دیگه پست نمیذاره؟

 

 

 باید بگم نه بنده دیگه فعلنا پست نمیذارم اولین باری که اینجا نوشتم تصمیمم این بود که درد و دل کنم و حرفامو کمتر تو خودم بریزم که کم کم به خاطر عوض شدن حال خودم و پیشنهاد ی بنده خدایی اینجا تبدیل به خنده کده و این حرفا شد اما الان که خنده کده داره به اوجش میرسه دیگه خودمو میخوام بکشم کنار

 

 

تو اوج خنده کده خدافظی کنم بهتره نمیخوام دیگه گند بزنم به اینجا

 

 

++یگانه جونم خیلی خیلی ازت ممنونم بخاطر همه چی به خاطر اینکه به اون هدفی که میخواستم خنده کده برسه داره میرسه

 

 

و بخاطر اون همه لبخندی که روی لب نشوندی ایشالله همیشه شاد و خندون باشی خیلییییی ازت ممنونم و خیلیییی دوست دارم خواهری مراقب خنده کده و لبخند بقیه و لبخند خودت باش

 

 

<< لبخند نشه فراموشت (چشمک) >>

 

 

 

 

 

پی نوشت:میخواستم دو تا تشکر کنم یک اینکه از همه کسایی که تحملم کردن و از همه کسایی که بودنم آزارشون داده معذرت میخوام واز همه کسایی که بهم کمک کردن و باهام مهربون بود و دوستم داشتن ممنونم میخوام بگم ک همتونو ی اندازه دوس دارم ولی خواهرامو بیشترررر(چشمک)....خووووش باشید و اینکه لبخند یادتون نره حتی تو بد ترین لحظه ها .....

 

 

و دوم اینکه از یگانه جون معذرت میخوام بخاطر همه محدودیت هایی که براش بود:)و البته دیگه نیست برش داشتم و ازش میخوام اینجا رو به خنده کده ای تبدیل کنه که همیشه دلم میخواست و داداشم توقعش رو داشت...و اینکه هیچوقت حذفش نکنه حتی اگه مجبور شد به دست کسی بسپرتش

 

 

ی روزی برمیگردم البته اگه اون روز پسورد وبلاگمو یادم بود..خخخ(چشمک)

 

 

 

 

 

<<فضای دوستانه اینجا رو دوس دارم...خوش باشین :)یا علی>> 

 

پی نوشت 2:ی آهنگیو جدیدا زیاد گوش میکنم


 

۲ ۰

تو بد مخمصه ای گیر کردم

۵ نظر

رمز همه چیو فراموش کردم

رمز ایمیلامو فراموش کردم

رمز پیج اینستامو فراموش کردم

خسته شدم از دست خودم و مغزم-__-

وااااای خداااااا-______________-

۲ ۰

درود برشما

۳ نظر

درود

پس از چند روز امدم و میخوام نبودم رو جبران کنم

پ.ن:ممنون که انقدر واسم دلواپسید که حتی نمی گید کدوم گوری رفتیStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconمکالمه بین دو نفر در باغ وحش:

" اروپا "

اولی: چه میمون نازی

دومی: آره خیلی بانمکه
"ایران"

اولی: جفر بابات اون بالا چیکارمیکنه؟

دومی: جای بابای تو شیفت واستاده..

😐😂😂😂


Stop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button icon
مشهدیه میبینه مردم تو میدون جمع شدن

از پلیسه میپرسه : یره موگوم بری چی مردم اینجه لوکه رفتن؟!!

پلیسه میگه : مشهدی هایی که لهجه دارن رو اعدام میکنن!!


مشهدیه میگه:


اوه مای گاد واسه چی گلم😐😂😂


Stop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button icon

یه روز قلی به پسرش می گه :


این جوری که تو داری درس می خونی در آینده حتی یه گوساله هم نمی شی


اصلا می دونی گوساله چیه ؟

پسر : آره که می دونم گوساله، کسیه که باباش گاو باشه 👍😂😂😂


Stop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button icon
کودکی با دوچرخه‌ی خود در مقابل درب مجلس ایستاد ,


دوچرخه‌اش را گوشه‌ای گذاشت و مشغول بازی شد.


نگهبانی به او نزدیک شد و گفت: به چه جراتی دوچرخه‌ات را اینجا گذاشته‌ای؟!


اینجا محلی است که نمایندگان، وزرا و مسئولین کشور رفت‌وآمد می‌کنند.


پسرک پاسخ داد:


نگران نباش؛ با زنجیر محکم بستمش نمیتونن بدزدنش😂😂Stop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button icon


سحری تو دستشویی بودم که اذونو گفتن مامانم اومده پشت در

میگه دخترم اذونو گفتن چیزی نخوری ها..
بنظرتون چی باید بهش میگفتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟😳😂


Stop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button icon
منم گاهی مثل خارجیا با کفش میام تو خونه، 😌


البته بعدش مثل ایرانیا از مامانم چوب میخورم☹️

😂😂😂


Stop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button icon

یارو به زنش خیلی شک میکرد


هر وقت میرفت سر کار به موبایل زنه زنگ میزد میگفت: کجایی؟؟


زنه هم میگفت: خونه!


یارو هم میگفت: جاروبرقی رو روشن کن تا مطمئن شَم


زنه هم روشن میکرد


یه روز سرزده میره خونه به پسرش میگه: مادرت کجاس؟


پسره هم میگه: طبق معمول جارو برقی رو ورداشت و رفت😐😂😂

Stop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button icon


یه دختره پست گذاشت دختری هستم که باهر نفسم 10تا پسر میمیرن
منم کامنت گذاشتم :


مسواک بزن

بلاکم کرد 😶🙌

عایا توصیه های بهداشتی کارِ بدیست؟ 🤔😕😐☝️


Stop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button icon


وقتی آدم از خاک خلق شده


حق بدین...نمیشه انتظار داشت کرم نداشته باشه😂😂😂


Stop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button iconStop Red Button icon۲ ۰

قبلنا دلم که میگرفت میومدم اینجا حالم بهتر میشد...دلم تنگیده واسه اون موقع ها....

۱۰ نظر

قبلنا اگه بد مینوشتم اگه غمگین مینوشتم مهم نبود واسم مهم این بود که مینوشتم و تو این دل لعنتیم خودمو قایمنمیکردم

حرفامو قایم نمیکردم

بغض میکردم خالی میشدم

پشت گریه هام دوباره گریه نبود

قبلنا وقتی نبودم خیلیاااا پیام میدادن کیگفتن آبجی کوشی

حالت خوبه؟

بهتری؟!

قبلنا  خوشحال بودم از اینکه یکی دلش واسم تنگ شده 

خوشحال بودم از اینکه یکی ازم میخواد بنویسم

قبلنا خوشحال میشدم وقتی میدم کسی حالمو میپرسه 

ذوق مرگ میشدم

اما فک کنم دیگه نبودنم واسه همه عادی شده

پست نذاشتنم واسه همه عادی شده

میدونید این هم خوبه هم بد

خوبه چون میدونم دیگه کسی ازم توقع نداره مطالب خنده داز بذارم

بده چون دیگه احساس میکنم اینجام خونم نیس

+خیلی بده کسیو نداشته باشی که دلتنگت بشه

++این روزا حالم ی جوریه احساس میکنم ی چیزی تو گذشته هس که داره آزارم میده

کاش میشد همه چی گذشته رو راحت فراموش کرد

شاید با ی قرص

ی تصادف

ی....

نمیدونم

هرچی-_-


۲ ۰

لبخندبزن حتی اگر زشت ترین لبخند دنیا را داشته باشی (ایستگاه خنده)

۷ نظر

پسراکدوموانتخاب میکنیــــــن?????!!!!!!


دستانش را دور کمرم حلقه کرد من را بقل کرد و با خودش به
اتاقش برد . لباسش را در اورد بعد کلاه من را بر داشت . لبهایه
تشنه اش را بر لبهایه من گذاشت کمی که گذشت احساسه
تهی بودن در من دست داد .وقتی که عطشش فرو کشید من را
به گوشه ای پرت کرد. انجا بود که برهیه اولین بار احساسه تلخ
شکستن و خرد شدن به من دست داد
.
خاطره ای از یک شیشه نوشابه


به بابام میگم بدم میاد آبمیوه رو تو لیوان شیشه ای بخورم
برگشته میگه بریز تو آفتابه بخور نی هم داره 😕

این است محبت پدر😂😂😂طرف ﻗﯿﺎﻓﺶ مثه قوری کتریه بی دستس 😅زیر عکس پروفایلش زده :
خدایا حافظم باش ، حسودان در کمین اند😇😂😂


حیف نون داشته نماز میخونده ...
یه هو یه پرنده با شدت میخوره تو پنجره
حیف نون میگه :خدایا من دارم باهات حرف میزنم
تو داری Angry Birds بازی میکنی ؟؟؟😆😆😆😆😂

۳ ۰

لکه(بخونید حتمن)

۱ نظر

ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ 
ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺪﺭِ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ . 
ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪﺭﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪﺭ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪ 
ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮﻭﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟّﻪِ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝِ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ 
ﯾﮏﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﭼﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﻮﻡ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﺵ 
ﮔﻠﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻭ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ 
ﻟﮑّﻪ ﺍﯼ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ 
ﺷﺐ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﯿﺎﺩ 
ﻭ ﺍﺯﺵ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺍﻭﻥ ﻟﮑّﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺮ ﻃﺮﻑﮐﻨﻪ 
ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ! ﺷﺐ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ 
ﺧﻮﺍﺏِ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ . 
ﻣﺎﺩﺭِﺩﺧﺘﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﺭﻭ ﺑﺮ 
ﻃﺮﻑ ﮐﻨﻪ . ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺐ ﺯﻧﮓِ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ 
ﻭ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟّﻪ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﺱ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﻭ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ 
ﻣﯿﺪﻩ . 
ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ 
ﻓﺮﺷﺘﻪﻣﯿﮕﻪ : 
ﭘﻮﺩﺭ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ پرسیل ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻓراوان لکه هارو از بین میبره و هیچ ردی از لکه ها باقی نمیمونه \\\" 
شستشو یعنی پرسیل ... 


ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﮔﻪ فحش بدیا....

۱ ۰

😐

۳ نظر

۱ ۰

ایستگاه خنﺩه

۶ نظر

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﺱ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ : ﻫــﻠـﻮ، ﺳـﺎﻋﺖ ۷ ﺩﻡ


ﺩﺭ ﺣـﺎﺿﺮ ﺑـﺎﺵ


ﻣـﯿـﺎﻡ ﺩﻧـﺒﺎﻟـﺖ!!!


ﻣـﻨـﻢ ﻓـﮑـﺮ ﮐـﺮﺩﻡ ﺍﺯﺵ ﻋـﺎﺗـﻮ ﮔـﺮﻓـﺘﻢﺟﻮﺍﺏ


ﺩﺍﺩﻡ:


ﺑـﺎﺷﻪ ﺷﻔﺘﺎﻟﻮﯼ ﻣﻦ , ﻣﺎﻧـﺘـﻮ ﺧـﻮﺷﮕـﻠﻤـﻮ


ﻣﯿـﭙـﻮﺷـﻢ ﻣـﯿـﺎﻡ


ﻋـﺠـﯿـﺠـﻢ!!!


ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺟـﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :


ﺍﺳـﮑـﻞِ ﺑﯿــﺸـﻌـﻮﺭ , ﻫـﻠـﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳـﻼﻡ ,


ﻋﺎﺧﻪ ﺗـﻮ ﮐﯽ


ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺸﯽ؟؟!!!


♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦


ناشناس : سلام خوشگله ،دوست پسر داری ؟


دختر :بله ،شما؟


ناشناس : من داداشتم ،صبر کن بیام خونه به حسابت میرسم !!


شماره ناشناس بعدی :


ناشناس : دوست پسر داری؟


دختر : نه نه اصلا


ناشناس : من دوست پسرتم … واقعا که …


دختر : عزیزم به خدا فکر کردم که تو داداشمی !!!


ناشناس : خوب داداشتم دیگه ،صبر کن خونه برسم من میدونم و تو…


♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦


ﺩﮐﺗﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮔﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﭼﻮﻥ ﺁﭘﺎﻧﺪﯾﺳﺘﻮ ﻋﻤﻞﮐﺭﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻥ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﺎﯾﺩ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﺩ ﻣﻌﺪﻩ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺷﻜﻤﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ,


ﺧﻼﺻﻪ ﺍﯾﻥﮑﻩ ﭖﯿﺭﻣﺮﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﮐﺭﺩﻩ ﺗﻮﭘﺨﻮﻧﻪ …


ﺍﻻﻧﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﻛﻼﻩ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﻭ ﻣﺎﺳﻚ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭘﺴﺖ ﻣﻴﺬﺍﺭﻡ


♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦


دینگ دینگ

گوشیو برداشتم ببینم کی sms داده

.

.
new massag from Ayda


خدایا آیدا نداشتیم تو مخاطبین…


فورا باز کردم نوشته بود سلام…من ایرانسلم….خخخخخ


اینقده واسه من شاخ شدی که پیامامو نخونده حذف میکنی؟؟؟


کور خوندی….خب حالا بگو ببینم مسابقه شرکت میکنی یا نه؟؟؟


♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦


تو خیابون یه مرد میانسالی جلومو گرفت , گفت : آقا ببخشید, مادر…. من تو اون آسایشگاه روبرو نگهداری میشه, من روم نمیشه چشم تو چشمش بشم چون زنم مجبورم کرد ببرمش اونجا, این امانتی رو اگه از قول من بهش بدید خیلی لطف کردید.
قبول کردم و کلی هم نصیحتش کردم که مادرته بابا, اونم ابراز پشیمونی کرد و رفتم داخل آسایشگاه, پیر زن رو پیدا کردم, گفتم این امانتی مال شماس, گفت حامد پسرم تویی؟
گفتم نه مادر, دیدم دوباره گفت حامد تویی مادر؟
دلم نیومد این سری بگم نه , گفتم آره, پیرزنه داد زن میدونستم منو تنها نمی ذاری,
شروع کرد با ذوق به صدا کردن پرستار که دیدی پسر من نامهربون نیست؟
پرستاره تا اومد گفت شما پسرشون هستید؟
تا گفتم آره دستمو گرفت, گفت ۴ ماه هزینه ی نگهداری مادرتون عقب افتاده , باید تسویه کنید
حالا از من هی غلط کردم واینکه من پسرش نیستم ولی دیگه باور نمی کردن
آخر چک و نوشتم دادم دستش, ولی ته دلم راضی بود که باز این پیر زن و خوشحال کردم , هر چند که پسرش خیلی … بود.
اومدم از پیرزنه خدافظی کنم تا منو دید گفت دستت درد نکنه , رفتی بیرون به پسرم حامد بگو پرداخت شد , بیا تو مادر!!! :)))

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦


روایت است از دوستی:

مرد بایس وقتی از سر کار اومد داد بزنه منزلللل کجایی ؟؟؟

زنش در حالی که مثل بید میلرزه بگه جانم سایه بالا سرم ؟؟خودش دهنشو باز کنه
آقاشون جوراباشو کنه تو حلقش بگه برو بشور ^_^
در حالی که زنش داره جوراباشو تو تشت میشوره بیاد بالا سرش کمربندشو دربیاره بگه امروز سیاه و کبودت کنم یا جایتو بشکنم o_0
زنش بگه سایه بالا سرم امروز روز زوجه باید یه جامو بشکنی ^_^ و بعد شکستن دست پای زنش بره رو مبل لم بده . داد بزنه منزلللللللل چایی من چی شد ؟
زنش که چایی رو آورد چایی رو بپاچه تو صورتش بگه این که کم رنگه پاشو بریم طلاقت بدم زنش به پاش بیفته بگه آقام بزار کلفتیتو کنم و وقتی رفت دوباره چایی آورد لیوان رو تو صورتش خورد کنه بگه ضعیفه این که پر رنگ بودددد
الهام : کامرانننننننننن؟
من : جججججج جانم ؟
الهام : توله سگ باز که تو رفتی تو خیال . این چایی من چی شددددددد من : آوردم آوردم تاج سرم . دلیل زندگیم
الهام : کامرن برنج نسوزه ها . اصلا تو جورابای منو شستییییییی؟
اوه اوه بچه ها من برم به کارام برسم فعلا بای ^_^

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

دیدین تو فیلمها بچه تو خواب جیغ میزنه پدر و مادرش میان بغلش میکنن !

من یه شب توخواب جیغ زدم

بابام همچون لگدی زدبه شکمم که دیگه چند ساله نتونستم جیغ بزنم

فک کنم جیغدونم پاره شده !! 😐۱ ۰

کامپیوتر شما مرد است یا زن ؟!

۱ نظر

کامپیوتر شما مرد است یا زن ؟!
1. Notepad را باز کنید .
2. متن زیر را کپی کنید و در آنجا وارد نمایید :
CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I love you"

 3. فایل را با این نام ذخیره کنید:
computer_gender.vbs
4. فایل ذخیره شده را باز کنید .
اگر صدای مرد شنیدید کامپیوترتان مرد است , اگر صدای زن شنیدید کامپیوترتان زن است...!!

کامپیوتر من زن است

اینم ویدیو اموزشی اینکه چطوربفهمید فقط صدا نداره

برای دیدن ویدیو به لینک زیر برید

http://ahvhz.blog.ir/post/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%20%D8%B2%D9%86%20%D8%9F!
۱ ۰

😊😂

۳ نظر

شکلک های شباهنگShabahang  ادما موقع عزاداری مث یارای امام حسین میشن 顔 文字 の デコメ 絵文字


  اما موقع نذری گرفتن از سپاه یزید بد تر میشن 顔 文字 の デコメ 絵文字


  تازه اگه غفلت کنی با اسب از روت رد میشن 顔 文字 の デコメ 絵文字


 توصیه های ایمنی رو جدی بگیرید  顔 文字 の デコメ 絵文字

۲ ۰

حلال کنید

۱ نظر
۲ ۰

کیا بااین موافقن وبراشون اتفاق افتاده لایک کنین ببینم چندنفریم

۴ نظر

http://bayanbox.ir/view/199361661242546234/Screenshot-2016-07-30-17-29-37-com.instagram.android-1469884358323.jpg

۲ ۰

مسلمان نیست کسی که ..............

۱۰ نظر

 

مسلمان نیست کسی که روی مودم وایرلسش پسورد می‌گذارد،در حالی که همسایه‌اش شب بدون اینترنت می‌خوابد!

۴ ۰

میزان زیبایی متولدین هرماه +چالش

۶ نظرخداوکیلی سوال خیلیییییی بیش از حد شخصی نپرسید جواب نمیدم


 

۱ ۰

به اشتراک بگذارید

۱ نظر

۲ ۰

انتخاب رشته

۱ نظر

+یگانه

_بله؟؟

+به مامانت گفتی میخوای بیای رشته انسانی؟؟

-اره

+قبول کرد؟؟؟

_نه

+چی چراا؟؟؟

_میگه بازار کارش خوب نیست

+تو راضی اش کن

_چندین بار باهاش حرف زدم  قبول نکرده

+مگه میشه کسی حرف تورو قبول نکنه

_یعنی می گی من دروغ میگم؟؟

+نه منظورم اینکه تو چهره معصومی داری وقتی بایکی صحبت میکنی ادم دلش میسوزه قبول میکنه بخاطر همین تو رو میفرستم جلو تو همه مسائل

_عجب
+معلومه رشته انسانی رو دوست نداری؟؟

-اره دوست ندارم

+چرا؟؟

_علاقه ایی بهش ندارم دیگه اما بخاطر تو خواستم بیام تاباهم باشیم

+پس چه رشته ایی رو دوست داری؟؟

_نمی دونم؟؟

+اصلا  دلت میخواد چی کاره شی؟؟

_من قبلا شغلای مختلفی دوست داشتم اول از همه بچه بودم دلم میخواست پلیس بشم بعد رفتگر-دکتر-کارکردن تو کارخانه سک سک- شاعر-
و.....

+دیوونه

_اما الان هیچ علاقه ایی به هیچ شغلی ندارم دارم دیوونه میشم
چی کار کنم؟؟

+چی بگم بااین تفکراتت میترسم رفتگرم نشی

😂

_
😐
😂

۱ ۰

الگویابی

۱۱ نظر

یک عدد بین1 تا9 پیدا کنین.ضرب در 3 کنین حالا بعلاوه 3 کنین بازم ضربدر 3 کنین. الان دورقم عدد بدست امده رو با هم جمع کنین.هر چی شد الگوی شما تو زندگیتونه.

1-ادیسون

2-ناپلئون

3-مارادونا

4-چایکو فسکی 

5-انیشتین

6-ال پاچینو

7-گاندی

8-گراهام بل

9-خنده وسرگرمی

10-کوروش کبیر


  باورش سخته اما این وبلاگ الگوی خیلی هاست... 


۱ ۰

بزن قدش!!

۰ نظر

روزی به رضا شاه خبر دادند که نرخ درشکه خیلی زیاد شده. رضاشاه تا این خبر را شنید لباس مبدل شخصی پوشید و رفت میدان توپخانه و یک درشکه چی را صدا کرد و گفت چـقـدر میگیری تا شمیران بری؟

درشکه چی که نمیدانست طرفش کیست، گفت برو ما با نرخ دولتی کار نمی کنیم!
رضاشاه گفت پنج شاهی کافیه؟
درشکه چی: برو بالا
رضا: ده شاهی چی؟
راننده: برو بالا!
رضا: پانزده شاهی چی؟
راننده: برو بالا
رضا: سی شاهی چی؟
راننده بزن قـــدش!
راننده به رضاشاه نگاهی کرد و گفت شما سربازی؟
رضا: برو بالا
راننده:گروهبانی ؟
رضا: برو بالا
راننده: افسری؟
رضاشاه: برو بالا
راننده: فرمانده ای؟
رضا: بروبالا
راننده: نکنه رضا شاهی؟
رضاشاه: بزن قـــدش!
حال رضاشاه قیافه رنگ پریده راننده را دید و گفت ترسیدی؟
راننده : بروبالا
رضا: لرزیدی؟
راننده: برو بالا
رضاشاه: خودتو خیس کردی؟
راننده : بزن قـــدش!
راننده از رضاشاه پریسد: ایا منو زندان میکنی؟
رضا: برو بالا
راننده: منو تبعید میکنی؟
رضا : برو بالا
راننده : منو اعدام میکنی؟
رضا : بزن قــدش!!!!!!

۱ ۰

اگه بتونی پیدا کنی هرجایزه ایی بخوای بهت میدم !!

۱ نظر

دانشمندان آمریکایی این تستوطراحی کردن تا نابغه هاروبیاین!!

پس روی لینک زیرکلیک کن وتوهم 2تااختلاف تصویروپیداکن

http://fun.sdinet.de/flash/find_the_three_errors.swf

اسپیکرم روشن کن چون وسطاش راهنمایی میکنه!!

۱ ۰

دینی

۰ نظر

یه روز رفتم گزینش، هرچی سوال دینی پرسیدن بلد نبودم


طرف عصبانی شد گفت: بابا فاتحه که بلدی بخونی؟


گفتم:بعله ما همیشه پنج شنبه ها میریم سر مزار


طرف گفت: خدارو شکر بخون!


با صدای یواش گفتم:


پسپسپسپس.....


خدا بیامرزش


باور کنین یارو هنوز دنبالمه....

۱ ۰

سوتی💝

۰ نظر

این پست برای اینکه بزرگترین سوتی هاتون روبگید

😂من انقدر سوتی دادم که باید باهاشون رمان نوشت
😂

۰ ۰

جوک

۸ نظر
خنده دارترین جوک های لاین و وایبر

آخه این چه وضعیه ؟
پیراهن پاره مد شده
شلوار پاره مد شده
کلاه سوراخ مد شد
شال پاره هم مد شد
پس چرا این جوراب پاره مد نمیشه !من باید تا کی باید منتظر بمونم

 

 

***************


 

دخترهای خوب مثل سیب روی درخت هستن
بهترین ها در بالاترین نقطه درخت قرار دارند
به دست آوردنشان ماشین شاسی بلند می خواد!!!
.
.

.
من نداشتم با دمپایی زدم یکیش افتاد شما هم امتحان کنید

 

***************

مطالب طنز و خنده دار

 

صبح پنجاه هزار تومن میذاری تو جیبت ، شب با ۳ هزار تومن برمیگردی خونه
مثل جنگ شده ، گردان میره ، نفر برمیگرده

 

***************


 

زنی به شوهرش گفت:
وقتی من مردم، چند وقت بعد زن میگیری؟
مرد گفت: وقتی خاک قبرت خشک شد!
زن گفت: آیا وعده میدهی؟
مرد گفت: بله قول میدهم!
بعد از اینکه زنش فوت کرد،
هر روز مرد میرفت سر قبر تا ببیند خاکش خشک شده یا نه،
تا یکسال دید که خشک نمیشود
تا اینکه یک روز عصر رفت دید
که برادر زنش دارد روی قبر آب میریزد!
سؤال کرد چرا این کار میکنی؟
برادر زنش گفت:وصیت خواهرم را اجرا میکنم
که هر دو روز بر روی قبرش آب بریزم!!!
اینست مکر زنان…
زنده بلا، مرده ش هم بلاست..

 

***************


  

امروز بعد از مدتها دلم هوس کرد درس بخونم
ولی دیدم هوسه منم ادم هوس بازی نیستم
به شیطون لعنت فرستادم و دوباره اومدم لاین

 

***************


 

مورد داشتیم پلنگ به دختره حمله کرده دختره گفته:
اقا پننگ منو نخول ببین
چقد لادرم بزال بلم غذا بخولم چاق بسم چله بسم
اونوخ بیام تو منو بخول باچه؟؟؟ بوژ بوژ ، میگن پلنگه از اون به بعد گیاه خوار شده

 

***************


 

بعضیا در بازگشت از سفر سه روزه خارج از کشور!!
مای گاد!
خدارو تنکس، همه چی اوکیه!!
وااااوووو شیراز چقدر چنج شده!
قبلانا این میدون اونور نبود؟
ساری شما به تومیتو چی میگین؟!
وای اصلا فارسی نمیتونم صحبت کنم!
یه وضع داغونیه‌ها

۵ ۰

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

۱ نظر

ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﭼﺎﺩر مامانمو ﺳﺮﻡ ﻛﺮﺩم
ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻨﺪﻩ،ﻳﻬﻮ ﻣﺎمانم ﺗﺎ ﻣﻨﻮ ﺩﻳﺪ ﺟﻔﺖ
ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ ﺧﺪﺍ
ﺭﻭ ﺷﻜﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍﺭﻭﺻﺪ
ﻫﺰﺍﺭﺭﺭﺭﺭ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺸﺪﯼ
ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﺎﻡ ﻭ ﺍﻣﺎﻡﺯﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﻫﻢ
ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﺴﺖ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ قیافت

۴ ۰

حمایت ازخلیج فارس

۳ نظر

این تست قدیمی شده

اما هنوز نظر سنجی اش فعاله حتما برید نظرسنجی شرکت کنید

این نظرسنجی مال وقتیه که خلیج فارس خواست به خلیج عرب تغییر پیداکنهhttp://www.mums.ac.ir/herasat/images/ppt/2.jpg
لطــفا بــرای حفـــظ نــام خلیج فـآرس در این نظر سنجــی شرکت کنیـد
برای شرکــت  در نظر سنجی این جـــــآ کلیک کنـید

۱ ۰

نیمه ی گمشده ی زندگی من

۲ نظر

سلوم خوبید

باز تابستون اومد

وبی خوابی های من شروع شد

کارم شده شبا عین جن برم بالای سرخانوادم مامانم اون سری فک کرد جن اومده بالاسرش

اماحیف مامانم نیست بترسونمش

و زندگی برای من بدون مردم ازاری هیچ است و دارم افسوس میخورم

که چرا کسی نیست ازارش بدم

پوفففففففففففف

یادش بخیر هفته پیش تو مدرسه مردم ازاری میکردم

بهترین بخشش داشتن یه دوست پایه لنگه خودته

زهرا کجایی دقیقا کجایی

فعلا بازنشسته شدم رفت تا مهر

قشنگ احساس یه پیرزن هفتاد ساله رو دارم که انگیزه برای زندگی شو از دست داده

نیمه ی گمشده ی زندگی من تا مهرماه نیست هرکیم باشه اینطوری میشه

مردم ازاری تنها دلیل زنده موندن من در این دنیاست
۱ ۰

سلام دوستان(چالش)

۷ نظر

میخوام به یه چالش دعوت تون کنمhttp://photos01.wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/12/30/23/1419969998482844.png


خب اسم من

یگانه یگانه

اخجون دوبار امتحان کردم درست از اب دراومد

حالا فینگیلیش

yegabeg

خخخخخخخخخخخخخخخ
خراب کردم
۲ ۰

کسی انلاین هست ایا

۷ نظر


۲ ۰

کاش................

۲ نظر

کاش عشقـم پیشم بود الان ﺳﺮﻣﻮ میزاشتم ﺭﻭ ﺷﻮنش

.ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻣﺎﻏﻤﻮ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﭘﺎﮎ میکردم …
من میگم پست عاشقانه بلد نیستم بزارم
شما هی اصرار میکنید
بیا اینم عاشقانه ، دماغی شد رفت…

۱ ۰

شیطان

۰ نظر

یه هندى مسلمون میشه بهش میگن:
هر وقت غذا میخورى بگو “بسم الله” که شیطون باهات هم غذا نشه!
هندیه کلا یادش میره،
بعد از یک هفته شیطون میگه: تو رو خدا بگو “بسم الله”،
از بس فلفل خوردم کل تاول زده کثاففففففففت

۱ ۰

این شانسه ماداریم

۰ نظر

تف به این شانس….
تو اخبار میگفت یارو داشته تو کوه قدم میزده یه زمرد پیدا کرده به ارزش سه میلیون دلار!!!!

اونوقت من دیروز داشتم تو خیابون راه میرفتم یه سکه ۲۵ تومنی دیدم

اومدم بردارمش خشتکم پاره شد!!! دو هزار تومن دادم خیاط دوختش

۱ ۰

درس تاریخ (اینجوریاست دیگه)

۲ نظر

از اونجاکه غیبت کردن حرومه و پشت سر مردم نباید حرف زد

نتیجه میگیریم که : درس تاریخ حرام و خواندن آن گناه دارد !

۱ ۰

میخوام پاشم اما پاشم نمیاد!

۷ نظر


میخوام از پای اینترنت پاشم ولی پاشم نمیاد!

۱ ۰

شباهتی است میان منو خورشید....

۴ نظر

پسره قیافش مثل لاستیک زاپاس پنچر پیکان جوانان میمونه،

اونوقت پست گذاشته:

"شباهتی است میان منو خورشید"

.

.

.

.

منم کامنت گذاشتم:

آره به جفتتون نمیشه مستقیم نگاه کرد

والاااااااااااا

۱ ۰

💖مادرم 💓

۶ نظر

مادرم


           اسمانی است


                              ولی روی زمین مانده


                                                        زیرامن وخواهرم رابه پایش بستند


                                                                                                                        پدرم را


                                                                                                                                          وکل زندگیمان را

۵ ۰

حوصلم پوکید

۵ نظر


۲ ۰

ذهنم پر از حرفه که دلم میخواد به یکی بگمشونو خالی کنم این ذهن لعنتیمو ....


به من چه خودتونید وشانستون

۶ نظر

۲ ۰

جوک های جدید

۲ نظر

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

هرچی ایران تو تلویزیون ڪمبود ڪانال داشت،
.
.
.
تو تلگرام جبران ڪرد!!

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

قابل توجه دانشجوها و دانش آموزانی که میگفتن :
کووووووو تا آخر ترم...
...
الان به همون کووووو رسیدیم پیاده بشید و از مناظر لذت ببرید

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

هر چی عشق و حال داریم مجازیهولی هر چی بدبختی همه واقعی
با وضوح فول اچ دی!

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

ﺍﺯ ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ : ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺟﻔﺎﯼ ﯾﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ؟
.
.

ﮔﻔﺖ :ﺑﺒﯿﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﻦ ﺧﻮﻥ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ،
ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕ ﻧﭙﺮﺱ !!!!!!
ﺯﯾﺎﺩ ﺯﺭ ﺑﺰﻧﯽ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻭﺍﯾﻤﯿﺴﻢ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ زرا نزنى!!!!!
اصولا قلبها چون ٢٤ ساعته کار میکنن اعصاب ندارن

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

زنه تو سردخونه با بادبزن
شوهر مرحومش رو باد میزد ،
مرد غسال متاثر شد گفت :
خواهر اون مرحوم دیگه گرما و سرما براش فرقی نمیکنه ،
خودتو اذیت نکن ...
زنه گفت :
آخه خدا بیامرز بهم گفته بود ،
بزار کفنم خشک شه ،
بعد شوهر کن ...
بنظرت الان خشک شده دیگه ....؟

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

 ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺷﺪﯾﻢ ﻭﻟﯽﮐﺮﺍﯾﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﯾﻢ ﺑﺩﯾﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺑﺸﯾﻢ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺭ !  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻬﺎﺭﺗﺎﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭﺍﯼ ﻣﺎﺷﯿﻨﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ . ﺭﻓﺘﯿﻢﺗﺎ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﻫﯿﭽﮑﯽ  ﻫﯿﭽﮑﯽ  ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺪﯾﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ ﺯﺩﻥ ﻧﻔﺴﻤﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ، ﺯﺩﻡ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺗﻢ :  ﺣﺎﻻ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ ﺩﺍﺭﻩ؟  ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ :  ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﻨﻢ ! ﻓﻘﻂ ﺑﮕﯿﺪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ،خیلی ترسیدم!

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

من و عشقــم همین الان یهویی 
.

.

.
البته الان عکسشو ندارم 
شمارشم ندارم 
نمیدونم اصن کیه 
ولی بلاخره گیرش مییارم
شما فقط لایک کنید بگید مبارکه مبارکه

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﯿﻤﺮﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺍﺯ بقیه ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﻦ؟؟؟؟
ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ...
.
.
.
ﺍﺯ همون ﺑﺘﺮﺳﯿﻦ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯿﻪ

 همه شو میخوره...

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

انقدر بَدَم میاد اَزین پسرایی که تو پستاشون مینویسن یه دختر بیاد پی وی بحرفیم
واقعا ازین حرکت متنفرم

.
.
دخترایی که موافقن بیان پی وی در مورد این حرکته زشت بحرفیم

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

برا اینکه مادر بزرگم نــره تو اتاقم و 
دست به کامپیوتر نـــزنه ، بهش گفتم کامپیوتر وصله به اینترنت دست بزنی عکسات یهو تو اینترنت پخش میشه!!!
.

.

.
از اون موقع هر وقت میخاد بره تو اتاقم آرایش  میکنه

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

مامانم زنگ زده مغازه می‌گه :داداشت اونجاس هنوز؟
میگم :نه چن دقیقه پیش رفت.
میگه :یعنی کلاً رفت؟!
گفتم :نه هنوز نصفش اینجاست!

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

بیا این اب پرتقال رو بخور!
چقد زیر چشمات گود افتاده!
الهی بمیرم برات
چقد لاغر شدیییی
از اون غذاهایی درست کردم که دوسداری!
مخاطب این جملات پسری هست که بدون زنش رفته خونه ی مادرش

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

ﻣﺮﺩﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﺮ ﺯﻧﻲ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣَﺮﺩﻩ ....
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﻫﺮ ﺯﻧﻲ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ
ﻫﺮﭼﻲ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﺎﻕ ﺷﻪ !!!
ﻭ ﻫﺮ ﭼﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺨﺮﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﮐﺎﺭﺗﺶ ﺑﺎﺷﻪ!
ﺑﺪ ﻣﻴﮕﻢ ﺧﺎﻧﻮﻣﺎ؟؟؟
والا .... چه اعتماد به نفسی دارن این آقایون

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ پسرﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﻮ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﮑﺲ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ , ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﻨﻮ ﻣﺎﺷﯿﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪﻡ یهویی!...
.
.
.
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺩﺯﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪﻩ 
ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﺍﻻﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻪ 
برای آزادیش دعا کنید...

 

♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦ 可愛いやつ のデコメ絵文字 ♦◊♦◊♦◊♦◊♦◊♦

 

چشم و هم چشمی به سریالای ایرانی هم رسید……
.

.

.
به زور میخوان کیمیا رو بدبخت تر از ستایش نشون بدن!!

۱ ۰

سادگی عالیه

۱ نظر

از آخریـטּ شڪَـست یـہ چـیـزے یـاבتـہ

ڪَـسے ڪـہ صـاف و سـاבه بـاشـہ تـنـها تـریـטּ آבمـہ

ولـے تـو سـاבه بـاش ...

سـاבگـے عالیـہ

ڪـہ هـرڪـے  اבعـاش

پـوچ و تـو ᓘالـیـہ...

۱ ۰

پیکسل

۲ نظر


+این روزا زیاد پیش میاد حوصلم سر بره

زیاد پیش میاد که تنهایی بهم فشار بیاره

زیاد پیش میاد که دلم خواستار وجود کسی باشه که باهاش حرف بزنم

زیاد پیش میاد که ....

هووووف😞😔😔

همه فکر میکنن که باید عادت کرده باشم....آره عادت کردم به اینکه با خودم حرف بزنم

عادت کردم که هر اومدنی رفتنی داره

عادت کردم که مرگ حقه

عادت کردم به گریه هام

دیگه به همه چی عادت کردم

فقط عادت!


۰ ۰

دانلود برخی از اهنگ های تی ام بکس

۲ نظر

دانلود آهنگ جدید امین تی ام بکس و نیما شمس بنام نگاه تو

دانلود با کیفیت 320 - 5.80 مگابایت

دانلود با کیفیت 128 - 3.30 مگابایتtm-bax-donya-kafi-nist

دانلود آهنگ با کیفیت 320

دانلود آهنگ با کیفیت 128
دانلود آهنگ جدید تی ام بکس به نام هیولا sakha898

دانلود با کیفیت 320

دانلود با کیفیت 128
۱ ۰

خرید رفتن دخترا وپسرا

۰ نظر

۱ ۰

خبر ترسناک

۱۳ نظر

باورم نمی شد بیدارم یه دفعه دیدم وایمکس چه سرعتی پیدا کرده

چه زود کانکت شد

این واقعیته

من بیدارم

بعد دیدم این پیام زجر اور اومد که از مرگم برام ترسناک تره

۱ ۰

خوابم میاد اما خوابم نمیاد😉😂😂😂

۵ نظر

از وقتی خرداد اومده ساعت خوابم بهم ریخته

خستم اما خواب نمیاد بچشمام

خوابم میاد اما خوابم نمیاد

خودمم نمیدونم چمه😅😂😂😊

۱ ۰

بای بیانی های عزیز

۱ نظر

واقعاممنونم که دنبالم کردید ازم حمایت کردید

ازتون ممنونم

امیدوارم همیشه شاد وموفق باشید

این دوسال که توبیان بودم واقعا عالی بود

بای

واقعاممنونم که دنبالم کردید ازم حمایت کردید

ازتون ممنونم

امیدوارم همیشه شاد وموفق باشید

این دوسال که توبیان بودم واقعا عالی بود

بایبه خوشی استفاده کنی فقط منبع روذکرکن بزار کمکت کنم برگرفته شده از ahvhz.blog.ir

۱ ۰

حمایت پلیز

۲ نظر

سلام دوستان

من یه وب جدید همراه پسرداییم راه اندازی کردم خوشحال میشم شماهم بهش سربزنید وبرای حمایت دنبالش کنیدلطفا

اینم ادرسش

http://music23.blog.ir/
۱ ۰

نمیدونم چرا ضعف کردم بدجووووور!

۶ نظر
باطری شکم در حال حاضر 
     2درصد 
 
              😩
            / ■\
              |  |

😂😂😂😂😂😂خدایا من دیگه متحول شدم و حال فقیران رو بشدت درک کردم🤤
نه نیمه ی گمشدمو میخوام نه مخاطب خاص...
فقط اذان میخوام اذان😂😂😂
۶ ۰

هوا کشِ توالت چیست !؟

۵ نظر

هوا کشِ توالت چیست !؟
اصلى ترین وظیفه ى هواکش توالت تولید صداست براى آرامش خاطر
شخص مشغول در محل و همچنین سایر وابستگان در خارج
کلا  بو بهانه ست …!

پ .ن: روزتون مورد قبول درگاه خداوند
و عباداتتان نیزقبول باشه

۶ ۰

با چیزی روبه رو نمیشی...اگه میتونی کمکی کنی ...میتونی لبخندی بر لب بنشونی بیا....هووووووووووووووووف:/

۶ نظر

نمیدونم چرا حالم خوب نمیشه....ن

میدونم چیکار کردم که مجازاتم اینه

خدایا چرا دوباره
هوووووووووووووووووووووف


میشه یه خواهشی کنم

دلم تنگ شده واسه لبخندام واسه خنده هام

میشه ....

کمک کنین بخندم

میشه جک بگین

نمیدونم چیکار کنم.....


وااااای خداااااا-ـــ-
#متنفرم از دنیاییی که تا غمگینی

تا حالت خوب نیس ازت فاصله میگیرن

متنفرم از این آدما....

۲ ۰

😳امسال سال عجیبیه😨

۹ نظر

امسال سال عجیبیه😰😱


دورقم اخر سال تولد خودتو باسنت جمع کن 😌

میشه 😖96


این اتفاق نادر هر500 سال یه بار اتفاق میفته😨


مثال

من متولد 83هستم😜


83+13=😁96

نظر نشه فراموش😉

۳ ۰

یه شب به یادموندنی

۳ نظر
خونه ی مامان بزرگم بودم که دوستم زنگ زد و گفت یک ساعت دیگه تولدشه
خواستم نرم اما چون سال قبلم تولدش نرفتم گفتم زشته بزار برم  با سرعت نور رفتم خونه تو ربع ساعت  اماده شدم که برم
شب خوبی بود کنار دوستای قدیمی اما زیاد شلوغ نبود ولی خیلی خوش گذشت یه عکس باحال به دوستم گفتم بگیره که واقعا زیباست عاشقش شدم

۲ ۰

بعلی دیگه به این میگن اصل تنبلی..............

۱۴ نظر
http://rouzegar.com/wp-content/uploads/2014/12/tanz_RouzeGar.com_8.jpg
۲ ۰

بنده خدا چه گناهی کرده؟؟

۲ نظر

به اونا که سیگار میکشن میگن سیگاری ...
به اونایی هم که تریاک میکشن میگن تریاکی ... 
خب آقا اون بنده خدایی که پیپ میکشه چه گناهی کرده آخه؟!{-20-}{-7-}
۲ ۰

غایب جواب

۳ نظر
نمیدونم چرا بضی وقتا من من آدم غایب جوابی هستم
دو سه هفته بعد از اینکه طرف یه چیزی بارم کرد توی حموم جوابشو به خودم میدم
۳ ۰

تفنگ!!!

۲ نظر

سرهنگ:اسمت چیه؟ 
سرباز:ممد
سرهنگ:این چیه دستت؟
سرباز: تفنگ 
سرهنگ:این تفنگه؟؟؟؟؟؟این مملکته...این ناموسته...این ابروته...این شرافتته...این خواهرته....مادرته...
سرهنگ رو به سرباز دوم:اسمت چیه؟
سرباز:اصغر
سرهنگ:این چیه دستت؟
سرباز:این خارو مادر ممده
۴ ۰

بغل رایگان ارائه میشود +عکس

۱ نظر


۱ ۰

موندم بغـــــــرعان

۰ نظر

خانوم شما چقد زشتی = خفه شو کثافت
خانوم شما چقد خوشگلی = خفه شو آشغال عوضی کثافت

من تو خلقت این موجود موندم بغـــــــرعان 

۱ ۰

یکی دیگه از فانتزیام

۰ نظر

یکی از فانتزیام اینه که وقتی بهم خوراکی تعارف کردن بگم:
«مرسی … الان میل ندارم»
لامصب این جمله خیلی با کلاسه ولی نمی دونم
چه حکمتیه که من همیشه و همه جا میل دارم!

۱ ۰

آبگوشت

۲ نظر

امروز ناهار آبگوشت داشتیم

طبق معمول منو و داداشم سر استخون قلم ، دعوامون شد !

مامان از تو آشپزخونه داد میزنه :

چتونه خونه رو گذاشتید رو سرتون

مگه شما سگید که بر استخون دعوا میکنید ؟

صد بار گفتم استخونا برا باباتونه !!

۱ ۰

آرایشگاه زنونه

۲ نظر

میدونین چرا همیشه جلوی آرایشگاه زنونه پرده میکشن؟

واسه اینکه هیشکی نفهمه اون خانوم خوشگله ای که میاد بیرون

همون هیولاییه که ۲ ساعت پیش رفته بود تو …

۲ ۰

دخــــــ👧ـــــــتر یعنے

۸ نظر

دخــــــ👧ـــــــتر یعنے ظِـــــراف ...یعنے در عین سادگی شیـــــڪ و خوشگل بودن🎀

.

دخــــــــ👧ـــــتر یعنے

اتاق پـــــُراز عروســـــ🐻ڪ

یعنے ترس پاڪ شدن لــــاـ💅ــکت

.

دخــــــ👧ـــــتر یعنے

عاشق کَـــــفش پاشنه بلند👠

یعنے نوشتن یادداشت روزانه با خودکار رنگی📝

دخـــــــ👧تــــــــر یعنے

یه موجـــــود ناشــــــناخته!👑

۴ ۰

چگونه احساس تنهایی نکنیم

۷ نظر

هروقت احساس تنهایی کردی...

.

.

.

.

.

پاشو یه فیلم ترسناک بذار نگاه کن!!!

بعد فکر میکنی یکی تو اتاقه.یکی تو آشپزخونه هست.چند نفر هم تو حیاطن!!!

خلاصه از تنهایی درمیای!!!

۲ ۰

هیییییییی

۳ نظر

۳ ۰

پارچ اب

۵ نظر
ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﺎﺩﺭ !

...

ﮔﻔﺖ : ﺟﺎﻧﻢ !

ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻡ !

ﮔﻔﺖ : ﺑﺠﺎﻧﻢ !

ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ !

...ﮔﻔﺖ: ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻢ!

ﮔﻔﺘﻢ: ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺍﻡ !

ﮔﻔﺖ : ﺑﺨﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﻧﺎﻧﻢ !

ﮔﻔﺘﻢ: ﻛﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﻢ !

ﮔﻔﺖ : ﺭﻭﻯ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ !

ﮔﻔﺘﻢ: ﭘﺎﺭﭺ ﺁﺏ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺭﻭ ﻓﺮﺵ !

ﮔﻔﺖ : ﺍﻯ ﺧﺪﺍ ﺫﻟﻴﻠﺖ ﻛﻨﻪ،ﺑﻤﻴﺮﻯ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺸﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ!!!


منبع:http://ahvhz.blog.ir/

۱ ۰

ظهرتون بخیر

۱ نظر

کیا بیدارشدن تازه؟؟؟

۱ ۰

اگرما............

۲ نظر

http://www.seemorgh.com/uploads/1392/04/Elizabeth-Taylor-5.jpg

الیزابت تیلور به دلیل اختلالات ژنتیکی چشم های زیباوخاصی داشت

الان اگه ما این اختلالات ژنتیکی رواشتیم از کمر به پایین فلج می شدیم

۱ ۰

یکی از فانتزیام

۴ نظر

یکی از فانتزیام اینه که

پلیس تو ایست وبازرسی ماشینم رو نگهداره …

-بگه اسم ؟

+بگم عباس

-بگه نام پدر ؟

+بگم عباس علی

-بگه فامیلت چیه ؟

+بگم عباسی

-بگه از کجا میای ؟

+بگم عباس آباد

-بگه کجا میری ؟

+بگم بندر عباس

پلیسه شاکی شه !!! :|

-بگه بی شعور منو سرکار گذاشتی :|

+بگم نه به حضرت عباس

۲ ۰

اگه زلزله بیاد

۴۰ نظر

من اگه همین الانم زلزله بیاد
با باقیمونده غذایی که لای دکمه های کیبوردم هست میتونم یه ماه زیر آوار زنده بمونم !

۴ ۰

اصن مسیر زندگی آدم عوض میشه:|

۰ نظر

یکی از سوالایی که وختی ازم پرسیده میشه سعی میکنم نشنوم و صحنه رو با آرامش ترک کنم :
...آب کتری جوش اومده ؟؟؟؟
لامصب عواقب بعدی ناجوری داره !
قوری رو باید بشوری ...
چای رو دم کنی ...
صبر کنی رنگ بده ...
یه سینی چایی بریزی ...
اوووووووووووه ..... اصن مسیر زندگی آدم عوض میشه
۱ ۰

خخخخخخخخخخخخخخخ

۰ نظر

دیروز آن مرد آمد ، آن مرد با اسب آمد ، گفت :
ضعیفه غذا حاضر اسـت ؟؟
امروز آن مرد آمد، آن مرد با پراید آمد ، گفت :
عشقـم غذا حاضره ؟
فردا آن مرد می آید، آن مرد با پیشبند میاید ، میگوید :
عجقم غذا چی درسـت کنم !؟ :|

به صفحه اصلی وب برو شاید مطالب بیشتری اضافه شده باشه

۰ ۰

:|

۷ نظرمردم تو ایوون ویلاشون میخوابن
عشقشون براش گیتار میزنه :|
.
.
.
.
.
.
.
اونوقت منم شباااا
زیره پنجره اتاقم یه وانته هی استارت میزنه....
لامصب روشنم نمیشه :|

به صفحه اصلی وب برو شاید مطالب بیشتری اضافه شده باشه

۱ ۰

ایا

۶ نظر
آیا از  چربیهای اضافه خود خسته شده اید.؟!

آیا از کوتاهی قد خود خسته شده اید.؟!

آیا از ریزش موهایتان خسته شده اید.؟! ⊙_๏

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

خسته نباشی کوتوله ی کچل چاق خدا قوت....✋
(ツ)/به صفحه اصلی وب برو شاید مطالب بیشتری اضافه شده باشه
۱ ۰

معرفت

۰ نظر

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ آﻣﻮﺧﺘﻢ!!!
.
.
.
.
.
.
ﻫﻴﭻ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩﻣﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻣﺶ!!!
تو هم برو از خربزه یاد بگیر!!!

به صفحه اصلی وب برو شاید مطالب بیشتری اضافه شده باشه

۱ ۰

دخترکه باشی خخخ واقعا

۱ نظر

ﺩُﺧـــﺘـَـﺮ ﮐـــﻪ ﺑــﺎﺷـــﯽ .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺑﻪ ﻫﻤـــــﯿﻦ ﺑﺮﮐــــﺖ ﻗﺴــــﻢ ﻫﯿـــﭻ ﻭﻗــــﺖ
ﻧﻤﯿـــﺪﻭﻧﯽ ﭼـــﯽ ﺑﭙﻮﻭﻭﻭﻭﺷﯽ


به صفحه اصلی وب برو شاید مطالب بیشتری اضافه شده باشه

۰ ۰

سن عقلی من

۲ نظر

سال تولد تو از لحاظ عقلی:

2002
شاه ها و ملکه های دنیا
درست گفت من 2002هستم
۱ ۰

ملت اعصاب ندارن

۵ نظر

رفتم سوپرمارکت میگم : آقا بستنی هاتون پاکه ؟


میگه : نه ری....د..م توش !!!!


حواستون باشه ملت اعصاب ندارن

۲ ۰

پوففففففففففففففففففففف خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

۰ نظر
خواهر زادم بام قهر کرده، . . . . . . . . . .. منم رفتم پیشش خودمو
 
 لوس کنم، میگم خالتو چند تا دوس داری؟؟ برگشته میگه عاخه
 
 خاله تو اگه دوست داشتنی بودی که الان اینجا نبودی،
 
خونه بخت بودی :|
۱ ۰

یه روز داشتم قدم میزدم ....

۱ نظر

یه روز داشتم قدم میزدم یکی بدوبدو جلوموگرفت

گفت تیرماهی هستی

گفتم اره

ازکجافهمیدی؟؟

گفت اخه خیلی خوشکل و جذابی خخخخخ 😂😂😂

۱ ۰

بزرگترین ترس

۰ نظر

میدونی بزرگترین ترس چیه؟؟؟؟

اینکه نمراتت بدنباشن چون ممکنه

رفتی خونه مامانت با چاقو وکفگیر وقاشق وچنگال عین عیسی مسیح (ع)به دیوار اویزونت کنه

۱ ۰

بدترین تجربه

۰ نظر

توبیمارستان بایه خانمی  اشناشدم که برای ازمایش اومده بود باهاش صمیمی شدم

بحث سن شد ازش سنشو پرسیدم چشت روز بدنبینه یک نگاه خون الود واندکی سکوت

جواب داد نمی دونم چه سوالایی میپرسی من یادم نمی یاد دیشب چی خوردم ول کرد رفت

هرشب کابوس مدل نگاه کردنش رومیبینم

از مدل نگاه کردن مامانم هم ترسناک تربود

نکته از یک زن هیچوقت سنشو نپرسین شانس اوردم توجمعیت بودم خدا میدونه اون لحظه میخواست چیکارم کنه خخخخ جسدمم باقی نمی موند

یعنی منم بزرگ شدم اینطور میشم

شاید امااگه اینطور شدم کسی روکه سنمو پرسید با چنگال به دیوار اویزونش میکنم خخخخخخخخخ

۱ ۰
اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .


<<شکسپیر>>

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان