http://www.shebreh.com/wp-content/uploads/2017/10/eba699ba-ab35-46e1-ab57-a19074fb83b6-696x776.jpeg

گاهی وقت ها به شازده کوچولو حسودی ام میشود

گاهی دوست دارم همانند او در یک اخترک کوچک و بسیار دور زندگی کنم ...

هر روز به تماشای غروب دل انگیز بنشینم

نمیدانی چه ترکیب زیبایی است نیلگون رنگ آسمان با زردو نارنجی خورشید خودش انفجار رنگیست بر بوم بزرگ زندگی

حتی تصور کردنش هم دلنشین است

انگار روحت را نوازش میکند......

 

پی نوشت امروز:

این روز ها دلم خود به خود میگیره بدون دلیل گریه میکنم وهمش دنبال یک دلیلم اما دریغ از یک دلیل ...

امروز برای چندمین بار کتاب شازده کوچولو رو خوندم کتاب عجیبیه ....هیچوقت قدیمی نمیشه....در هر سن و سالی بخونیش یه مفهوم جدیدی برات داره:)

دو آ لیپا واقعا فوق العاده است مخصوصا این آهنگش خیلی دوستش دارم..... :)