الان موضوعی که خیلی داغه کنکوره کسایی که با زحمت قبول شدن باکسایی که با داشتن سهمیه قبول شدن خیلی فرقه خیلییی

و واقعا سهمیه خوردن حق کسایی هستش که سهمیه ندارن!

من بابابزرگم جانبازه درصدشم بالاست اما هیچوقت نذاشت بچه هاش از سهمیه استفاده کنن چون گفت حق دیگران خورده میشه که هیچ

جون مردم که شوخی نداره

الان بیشتر همکار های مامانم کسایی هستن که از خانواده جانباز و شهید و کسایی که در جنگ شرکت کرده بودن یا از مناطق محروم بودن 

من قبول دارم یک جانباز و یک شهید کار های زیادی برای دفاع از کشور انجام دادن اما کسی که پزشکی رو یا خیلی از رشته های دیگه رو با سهمیه قبول شده نه تنها حق کسایی که سهمیه ندارن خورده شده بلکه جون مردم مگه شوخی داره !!

 اون یکی بابابزرگمم همین عقیده هارو داره و هشت سال دفاع مقدس کاملشم داره اما بازم نذاشت که سهمیه حساب بشه حتی داییم

خیلی فرقه بین کسی که بدون سهمیه عین خر نشسته خونده تا کسی که دوکلمه بیشتر نخونده اما با سهمیه راحت قبول شده