من اووووووومدم با معرفی یکی از بهترین تصویرگرای ایران خودمون،کارشون رو خیلی می پسندم (کاراکتراشون،تکنیکای دستی و دیجیتالیشون...😊)
علاقه مندان این شما و این پیج خانم حقگو...
🌈😍🦋🎈👇🏼🎈🦋😍🌈
@sahar__haghgoo
---------------------------------------------------------- #رنگی_رنگی#رنگی_رنگی💛💙💜💚❤️#illustration_best #تک_شاخ🦄#illustrationart#تکشاخ#illustration#سحر_حقگو #دخترونه_ها#دخترونه#دخترونه👸#متن_خاص#متن#عکس_نوشته
#هنر#هنری#متن_نوشته#تصویرگری#تصویرگر#art#ایده_خلاقانه#تصویرگر_ایرانی ----------------------------------------------------------
🌈🌸✂️🦊🦋🌸🎨🦄🌿📷💈🌺❣️🌼🌈
امروز مثل روز های دیگه بزور از سرجایم بلند شدم
نگاهم به پنجره افتاد میتوانستم صدای ذراتش را بشنوم که فریاد میزدند و آوای دلتنگی خود را برای باران به گوش آسمان میرساندند
کمی به منظره ی بیرون نگاه کردم
نمیدانستم دنبال چه هستم
شاید منم دلتنگ باران بودم با صورتی توهم رفته و ناراحت به حیاط رفتم تایکم  هوای تازه را استشمام کنم همین که پایم رابه داخل حیاط گذاشتم با اکرم خانم روبرو شدم
او هم دلتنگ باران بود و همینطور از روی عصبانیت سخن هایی میگفت. میگفت که اگر باران نمی بارد بخاطر دل سیاه مردم است
همینطور که حرف میزد ناخود آگاه به فکر فرو رفتم راست میگه؟؟یعنی خدا مارو فراموش کرده؟؟همینطور به آسمان خیره شدم ناگهان نگاهم به غنچه ی خشکیده ی گوشه ی حیاط افتاد
با خودگفتم خدا دل بزرگی دارد مگر میشد بخاطر دل های سیاه مردم باعث نابودی غنچه  ای به این زیبایی شود
غم غنچه را میتوانستم حس کنم غمی که در لبخند های پنهانش نهفته بود
با خود م گفتم اگر باران نمی بارد دلیلش شاید...شاید...نمیدانم چیست. .!!هعییییی....
به کنار حوض رنگی رفتم سعی کردم با غرق شدن در کاشی های ارغوانی رنگ اش خودم را آرام کنم
ماهی های قرمز رنگ حوض همانند خورشید فروزان بودند و انگار از درون تورا میسوزاندند
دستم رابه آرامی در آب تکان دادم بوسه های قطرات آب بر دستانم روحم را جلا میبخشید لبخندی  کوچک زدم چشمانم را بستم و دنیا را همانند
تابلو نقاشی شب پرستاره ون گوگ تصور کردم

هر لحظه منتظر بودم تاشب شود و از دوباره با ستاره های آسمان راجب درد اهالی زمین بگویم
راجب اشک های آن غنچه ی خشکیده
راجب اشک های کودکی که در خرابه ها نام والدینش را صدا میزند
ناگهان در بین این همهمه ها به خوابی عمیق فرو رفتم....


(پی نوشت)
این متن رو برای سخن سرا نوشتم امیدوارم خوشتون بیاد نظرتون رو راجبش بگید😊🌈🌸🌸❣️🌸🌸🌈