https://instagram.fevn1-1.fna.fbcdn.net/vp/bcd2c99b3c67a10b60c887a4f0d18b3c/5BEAD4AE/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/31108465_238939029990532_7516817599842222080_n.jpg


گاهی وقت ها بدون دلیل دلم میگرد همانند ماهی که در تنگ است و ارزوی  دریا را دارد..

احساس پوچی میکنم احساس اینکه هیچکس از من خوشش نمیاد

نمیدانم دلم از ادم ها گرفته یا از دنیا

فقط میدانم وقتی دلم میگیرد دنیایی غیر واقعی ارامم میکند

دنیایی به نام دنیای مجازی

هرچقدر که غیرواقعی باشد

درد های من به همان اندازه واقعی اند.....

این دنیای غیر واقعی خیلی زیباتر از دنیایی است که او را واقعی مینامند...

حداقل محبت دارد  ادم هایی دارد که گاهی مرهم زخم هایت میشوند

شاید ان ها هم مثل من هستند ...

در دنیایی که کسی درکشان نمی کند در دنیایی که تو را همانند میخ در زمین  فرو میکنند...

حداقل این دنیای غیر واقعی میتواند خودش یک درمان باشد

تنها چیزی که میدانم این است که احساستم در چارچوب دنیایی غیر واقعی جا مانده.....