Image result for ‫عکس رفتگر‬‎

بخاطر اینکه بتونه برای  خانواده یک لقمه نون در بیاره
کلی زحمت کشید
مورد تمسخر قرار گرفت 
دستانش پیله بست
پیرشد
اما بازم مردم او را مورد تمسخر قرار میدادند
مردمانی  که ازشعور هیچی سرشون نمی شد
و تا حرف از جهان سومی بودن میشد میگفتن کی اینو گفته من زندگی به این شیکی دارم همه چی دارم کی گفته من یک جهان سومی هستم
اما هیچوقت به این فکر نکرد که جهان سومی بودن یعنی همین نداشتن شعور و مورد تمسخر قرار دادن کسی که میخواهد خرج خانواده اش را از راه حلال دربیاورد
اگر  باکلاس بودن و نشانه باشعور بودن به این است که خانه ی شیک  داشته باشی لباست مارک باشد یک سگ خانگی هم این چیز هارا دارد
باید شعور و عقل داشته باشیم جهان سومی بودن به اقتصاد نیست
به شعور و شخصیت افراد یک جامعه است
اگه کشور  وضع اش اینگونه است  همش بخاطر تفکرات و اعتقادات کسانی هست که جهان سومی هستند
از کشوری که میلیونی پول میدهد تا خاک قالی های حرم را روی جسد برادرش بریزند تارستگار شود چه انتظاری داری
کشوری که مردمانش همچین اعتقادات پوچی دارند انتظار پیشرفت داری؟
چیزی که باید پیشرفت کند شعور و تفکرات و اعتقادات مردم است اون موقع است که یک جامعه پیشرفت میکند
میلیونی خرج  میکنه نذری میده تا خدا از گناهاش بگذره امافردا از دوباره اون گناهان رو انجام میده  نمیاد یک دهم ثانیه به خودش فکر کنه و اخلاقش رو عوض کنه
و جالب تر از اون اینکه به جای اینکه این نذری رو به ادمای نیازمند بده به خانواده و همکار ها و همسایه هاش میده!
تا وقتی که این تفکرات از بین نره این فساد های فکری و اخلاقی نه تنها جهان سومی بودن ازبین نمیره بلکه تاابد یک جهان سومی باقی میمونیم

فقط کمی فکر کنیم