اول از همه کسایی که وبلاگ برتر شدن رو تبریک میگم امدپارم همیشه همتون اول باشید😊👑❤

فقط یه چیزی که برای من سوال شده چرا خنده کده اصلا به عنوان وب برتر معرفی نمی شه اگه براساس مطلبه ما زیاد مطلب میزاریم اگر براساس بازدیده بازید بین هزار تا دوهزارو خورده ایی و بعضی وقتا تا سه هزار خورده ایی اونم بدون اینکه اپ کنیم میرسه وقتی هم اپ کنیم بازدید بیشتر سه هزار میشه تا چهارهزارو خورده ایی هم میرسه پس چرا اصلا وب ما انتخاب نمی شه


پ.ن:بچه ها کسی از اجی ماجده خبری نداره😞دوروزه توفکرشم اجی ماجده پس کجایی