درود😊

دیشب تولد پسر داییم رفتیم خیلی خوشگذشت البته یهویی بود زنداییم ساعت هفت زنگ زد گفت یک ساعت دیگه،تولدشه 😐قرار نبود بگیره برا همین یهویی شد😑تا وارد شدیم مامانم گوشی هارو گرفت گفت نباید سرتون تو گوشی باشه 

😂اخه یه وضعیه برای شب یلدا همه سرشون توگوشی بود خیلی خوش گذشت 

کلا خیلی خوب بود این عکسم دیشب گرفتم فقط نمیدونم چرا همه با مدل عکس گرفتن من مشکل دارن هی میگن چرا اینطوری عکس میگیری خو میدوستم😐

اینم وضعیت دیشب من اخر جشن بود😐 خب حوصلم سر رفته بود