😥خدایا من را بکش😐هرروز امتحانه اصلا همو ن چهاردهم چهارتا امتحان داشتیم😐

غیر از پرسش ها از همون روز تا الان هم پنج  تا پنج تا امتحان میدیم بخدا مغزم درد میکنه😢چرا این اخر زمان نمی یاد😢

از اول سال تا الان هشتصدهزارتومن پول گرفتن بابت امتحانا😐خسته شدم قلم چی میره مرات میاد مرات میره پیشرفت تحصیلی میاد پیشرفت تحصیلی میره ازمون سنجش مدرسه دخترونه پسرونه میاد این که تموم شد ماهیانه میاد یدفعه ازدوباره مرات و سنجش و ... بهش اضافه میشه اومدن برنامه امتحان روز دن فارسی چهارشنبه یعنی اصلا وقت نیشت بخونی بعد برای قران رو روز فرجه زدن😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑بعد برا ریاضی یدونه😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐تا پیش نوبت هم تموم میشه یک دفعه فرداش برنامه زدن نوبت دوم شروع میشه یعنی اخرین امتحان اجتماعیه که پیش نوبته فرداش فارسی نوبت دومه😐😐😐😐تازه اخرسال مدرسه سالن رزرو میکنه که رتبه برای جشنواره بیاره حالا باید برا برنامه های اونم پاور اماده کنیم سرود انگلیسی و ناشنوایان تمرین کنیم و کلی بدبختی امیدوارم مدیر مدرسه بره زیر صد تیلیارد چرخ😢😢😢