بعضی وقتا دوست داری دست به قلم شی یه چیزی بنویسی که  به دنبال کننده هات حس یک لبخند زیبا یا انگیزه و هر چیز فوق العاده ایی بده اما نمی تونی بنویسی قلمت انگار حرکت نمی کنه و همینطور روی کاغذ گیرمیکنه

خیلی حس بدیه حتی بدتر از شروع شدن دوباره ی مدرسه