من هی پست میزارم یکی دوتا کامنت بیشتر نمی خوره چرا اینطوره سیصدو خورده ایی کاربر وب رو دنبال میکنن اما یه کامنتم بزور میزارن


همون کاربرایی که دنبال میکنن برای پستی که همزمان بامن پست شده کامنت میزارن اما برای وب من نمیزارن چرااااااا


حتی بخوایم بگیم مشکل از وبه اجی ماجده هم پست میزاره خیلی کامنت میخوره اما پستای من یک کامنت هم بزور براش میزارن


دیگه فک نکنم کسی بخواد من پست بزارم


این اخرین پست من بود خوش باشید


اجی ماجده اگه این پست رو میبینی لطفا از نویسندگی حذفم کن