خدایا ببخشید 

من هررور پسر داییمو مسخره میکردم میگفتم صدات شبیه مرغ شده حالا صدا خودمم دورگه شده شدم یه پا هاپو واسه خودم😐😐😐بجون خودم برای شوخی بود من غلط کردم،خدایا صدامو برگردون😢من صدای خودمو میخوام