آیامیدانید شعر " تولدت مبارک " نخستین بار برای پیکان سروده شده بود ! جالبه نه؟!!!

ترانه و آهنگ " تولدت مبارک " ، به سفارش ایران ناسیونال و با شعری از پرویز خطیبی و آهنگسازی انوشیروان روحانی ساخته شد .

  در سال 1349 در مراسم جشن تولد پیکان ، هنگامی که ترانه خوانده می‌شد ، پیکان 49 از میان کیکی بزرگ ظاهر شد .

در آن زمان کره ای ها میهمان این جشن بودند

درحالی که انگشت به دهن با حسرت این مراسم را دنبال می کردند هیچگونه صنایع مونتاژ اتومبیل نداشتند و سال ها بعد از ایران این کار را شروع کردند .

حالا انها هیوندا می سازند و ما وانت پراید !!!

واقعا گاندی چه زیبا گفته :

 ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ؛

ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﮒ ﻣﻠﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﻗﻨﺎﻋﺖ ،

ﺑﯽ ﻋﺮﺿﮕﯽ ﺭﺍ ﺻﺒﺮ

ﻭ ﺑﺎ ﺗﺒﺴﻤﯽ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺭﺍ ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ


منبعsibeseman.blog.ir