به علت سه برابر شدن قیمت آب و برق دولت اعلام کرد:


نظافت ربطی به ایمان ندارد


مهمان دشمن خداست


وضو با گوز باطل نمی شود


آب ریختن پشت سر مسافر حرام است همان تف کافی است


لطفا اطلاع رسانی کنید😐😂