جزئیات ماجرای دستگیری قاتل ملیکا در هفتکل خوزستان


ملیکادختر بچه ی ۸ ساله هفتکلی  هم کشته شد برای چی ؟


ما ادعا میکنیم مسلمونیم  بهترینیم بعد وضعمون اینه!


به قول ایت الله دانشمند ادعا میکنیم مسلمونیمو اینیم اگه نبودیم چی بودیم!


قتل بنیتا، قتل ملیکا،قتل ابوالفضل و … کافی نبود؟


اهای اونایی که دلسوز  کشور های دیگه اید و فقط توصفحات اجتماعی ادعای دلسوزی میکنید برای کشور های خارجی اول برای کشور خودتون دلسوزی بکنید


سنگ مسلمونایی روکه میکشن به سینه میزنید اول بیاید این وضع رو جلوگیری کنید


واقعا ما چمون شده


چرا اینطور شدیم!


ماکه خیلی ادعا داشتیم!