سلام اجی ماجده


بدون اگه نمونی من دیگه نه تنها اجیت نیستم بلکه این وبو پاک می کنم پسورد هم پاک کردم باید برگردی تافردا نیومدی پاکش می کنم


هی میگی ادم نیستی میگی باید بمیرم  هیچکس نمی خواد منو

اخه چرا اینقدر افسرده بس کن دیگه این عقیده خودته وقتی یه چیزی رو به خودت بقبولونی  معلومه  فکر میکنی این چیزا واقعیت داره


من الان حذف این وب رو استارت زدم خودتم باید لغوش کنی من لغوش نمی کنم پسورد و نام کاربری رو هم پاک کردم برای خودت من به عنوان  یه خواهر خواستم کنارت  باشم  نه به عنوان یه جانشین در اینده


موفق باشی


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQM223ClWtvx1OJfUlSwKA5EfxKmZxD4AgzkKckbrBbnNtMIXgTKQ