تایتل قالببرید بخوابید دیگه خخخخخ ما از شما ها میاموزیم خخخخخخ


ما جــــــــღــــــدہツ ۰۵ شهریور ۹۶ ، ۰۰:۲۲ ۱۱ ۶۰

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .


<<شکسپیر>>

ایمیل:candezi8151@gmail.com
اینستا:majedeh_81@
majedeh._@