تایتل قالب


داریم میریم امام زاده داوود
واسه همه دعا میکنم مخصوصا ماهور جونم که به هوش اومده....
خدافظ....


ماه پیشونی ۱۷ مرداد ۹۶ ، ۰۶:۴۷ ۵۴

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .


<<شکسپیر>>

ایمیل:candezi8151@gmail.com
اینستا:majedeh_81@
majedeh._@