خ😍نـــــــــــــــــــ😘ـــــــــــده کـ😂ـدهツ

دنیای کوچکی برای گذاشتن لبخند بر روی لبان شما و گاهی خالی کردن خودم .....

مگه من چقدر تحمل دارم....مگه یه دختر 15ساله چقدر میتونه تحمل کنه...

خسته ام

از غر غرای مامان

از چغولیاش پیش بابا

از داد ای بابا سر خودم

از مبینا که نخود آش میشه

از محدثه که هیچ وقت نشد طرف من را بگیرد

از آدمای مجازی ای که همش بهشون بدهکار شدم

از همه از این دنیای لعنتی

این روزها تنها از خودم میپرسم که چرا هنوز زنده ام

واقعا چرا....


+قلبم بدجوری درد میکنه...از این همه نامردی....

++بابا جون میبینی این روزا رو 12ساله که هر روزم داره این جوری میگذره...پر از گریه....12ساله که هر روز زندگیم پر از تنفره...12ساله که منتظرم که یه روز خوب بیاد ...بی نظیر ..بدون هیچ غمی...پر از لبخند...دیگه ازم نخواه منتظر بمونم...همین!اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .


<<شکسپیر>>

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان