خ😍نـــــــــــــــــــ😘ـــــــــــده کـ😂ـدهツ

دنیای کوچکی برای گذاشتن لبخند بر روی لبان شما و گاهی خالی کردن خودم .....

همیشه که نباید عنوان داشته باشه:دی

اوووووم  دو تا چیز میخواستم بگم...


اول اینکه من نمیدونم چرا بابام نمیخواد قبول کنه من دوم دبیرستان میرم....هر جا میریم میگه بچم سوم راهنماییه-_-


مردم میگن دانشگاهی ای و... بابای ما میگه...

اصن کلا من نرمال نیستم:دیدوم اینکه امروز دکتر گفت ممکنه نیاز بشه آندوسکوپی کنم....

بابام ..مامانم ..محدثه وقتی بچه بود....دیدم قیافشونو بعدش....اصن دلم نمیخواد به اونجا ها بکشه....
اهان راستی ی چی یادم اومد بگم...ن ولش کن تو ی پست دیگه میگم


پ.ن:لبخند لطفا:)

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم ، بهتر آن است که آنرا خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم .


<<شکسپیر>>

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان