میگن اگه دل مومنی رو شاد کنی یا بخندونیش

برات توی بهشت خونه میسازن

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.بااین جوکایی که ما انتشار میکنیم براتون

فکرکنم الان چندتا بلوک مسکن مهر داریم تو بهشت😂😂😂😂