حالم از این دنیا و آدماش بهم میخوره

یه مشت بی معرفت!

یه مشت....


لعنت به همتون