اعتراف میکنم که بعضی وبلاگا هستن(از اونایی که دنبالشون میکنم)

وقتی به روز رسانی میکنن حتی اگه وقتم نداشته باشم دلم نمیاد پستشونو نخونم

مثل:


خواستم بنویسم دیدم خیلی زیادن فکر کنم یه26تایی باشن

منم گفتم یه موقع یکی از قلم میفته

بیخیال شدم


اما در عین حال اعتراف میکنم بعضی وبلاگا هستن ک واسه خوندن پستاشون به یه زمان خاص نیاز داری

که اونام تقریبا12تان


اما یه سریای دیگه هم هستن که فقط دنبال میشن

خودمم نمیدونم چرا زیاد به وبلاگاشون سر نمیزنم

اینا دیگه تعدادشون از دست در رفته

شما هم دچارید عایا؟