سن عقلی 44

سال تولد1973

بابا من2002بدنیا اومدم

مگه دارم؟!

مگه میشه!

ینی من انقدر پیر شدم خبر ندارم؟!

+مال ژاپنه


2.یه تست دیگه دادم روانشناسی بود

اون در اومد:

یه تست دیگه ام دادم این در اومد

:


این ینی زود پیر شدم

من همش مگه چند سالمه؟!

زیادی توی خودم غرق شدم و از لذت و خوشبختی ای که میتونستم داشته باشم بی نسیب موندم

هنوزم دیر نشده

من میتونم

میتونم

میتونم


+فعلا پست نمیذارم

تا یکم حالم بهتر شه:)