زلزله+سایت خبر

قرار است زلزله ای بیاید

چند ریشتریش را نمیدانم

اما تهران را ویران خواهد کرد

جند سال دیگر را نمیدانم

اما

مراقب خودتون باشید

و واسه منم دعا کنید که زیر آوار بمونم و بمیرم

دیگه تحمل این زندگی دیوونه کننده رو ندارم

...


مراجعه شود

http://www.parsnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/285714-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

۴ موافق ۳ مخالف
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان